Xe 1:16 mà chơi bộ điện này thì HẾT NƯỚC CHẤM

Xe 1:16 mà chơi bộ điện này thì HẾT NƯỚC CHẤM

⚙ Cấu hình chi tiết:
1. Tay điều khiển súng 6 kênh DumboRC X6.
2. ESC TB60060 60A Brushed.
3. Hộp số 2 cấp RBR/C Full kim loại thế hệ 3.
4. Servo RBR/C 9G Full kim loại.
5. Mạch giả lập âm thanh 2.0 - Made by Kho Đồ Chơi.
6. Pin lipo 3s 2200mAH 25C - Carbon skin.
7. Pin lipo 2s 1500mAH 10C - Dùng cho tay điều khiển.

Viết bình luận: