MỚI NHẤT! ĐỘI HÌNH GUNDAM RA MẮT THÁNG 1 2024

MỚI NHẤT! ĐỘI HÌNH GUNDAM RA MẮT THÁNG 1 2024

HG 1/144 Gundam Perfect Strike Freedom Rouge
Ngày mở bán: 13 tháng 1 2024

 

HG 1/144 Rising Freedom Gundam
Ngày mở bán 26 tháng 1 2024

HG 1/144 Immortal Justice Gundam
Ngày mở bán : 26 tháng 1 2024

SD Gundam EX Standard Rising Freedom Gundam

Ngày mở bán : 26/1/2024

Viết bình luận: