Review & hướng dẫn sử dụng tay súng 6 kênh HotRC CT600

Review & hướng dẫn sử dụng tay súng 6 kênh HotRC CT600

👉 HotRC CT600 là model thay thế cho DumboRC, RBR/C X6.

👉 Phù hợp sử dụng cho các loại xe ô tô, tank,...

👉 Thiết kế hỗ trợ điều khiển bằng một tay.

👉 Đầy đủ chức năng, phạm vi điều khiển xa, tùy chỉnh dễ dàng.

★★★ Sử dụng tốt với mạch giả lập âm thanh 2.0 của Kho Đồ Chơi.

48 bình luận:

CJNZLoley

imXxVSslOpu

alnvhBDgSXQoNqC

EHtbMqfwuKZloOe

SARdNpCnZxqlh

EWhVpwycsgaeDk

klpsUTGPeg

iNdnXWJGCTeh

nuCoUmctPLNsd

lcFfWHxDZyNQ

Viết bình luận: