Giấy ráp 600 cấp độ - dụng cụ mô hình gundam

15.000₫
BARCODE: sand600
Bộ giấy ráp cấp độ ráp 600. Bán theo tờ. Dụng cụ chuyên dụng để mài nhẵn bề mặt nhựa gundam hay ứng dụng trong đánh bả tường. #gundam #tool #giay #rap
Bộ giấy ráp cấp độ ráp 600. Bán theo tờ. Dụng cụ chuyên dụng để mài nhẵn bề mặt nhựa gundam hay ứng dụng trong đánh bả tường. #gundam #tool #giay #rap