GUNDAM OO RAISER RG 1/144 BANDAI

719.000₫
BARCODE: 4573102616036
Phụ kiện: GN Sword II × 2, GN beam saber × 2, GN shield, GN Sword III, hiệu ứng riser Sword, hình con số (Setsuna, Suna 慈) (Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai có thể có trong văn bản.) Kích thước sản phẩm / Trọng lượng: 31,1 x 19,1 x 8,5 cm / 540g #RG #gundam #00 #raiser #gundam #chinhhang #giare #dochoi #bandai
Phụ kiện: GN Sword II × 2, GN beam saber × 2, GN shield, GN Sword III, hiệu ứng riser Sword, hình con số (Setsuna, Suna 慈) (Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai có thể có trong văn bản.) Kích thước sản phẩm / Trọng lượng: 31,1 x 19,1 x 8,5 cm / 540g #RG #gundam #00 #raiser #gundam #chinhhang #giare #dochoi #bandai