Giấy ráp cấp 400 nit - dụng cụ gundam

15.000₫
BARCODE: sand400
Độ ráp 400 đơn vị: tấm Mục đích: xử lý nhám, bề mặt gồ ghề, ghẻ gundam. Cần xử dụng thêm loại có độ mịn lớn hơn từ 1000 đến 2000 để làm mịn bề mặt.
Độ ráp 400 đơn vị: tấm Mục đích: xử lý nhám, bề mặt gồ ghề, ghẻ gundam. Cần xử dụng thêm loại có độ mịn lớn hơn từ 1000 đến 2000 để làm mịn bề mặt.