Đồ chơi mô hình Gundam Metal Build PERISOREUS INTERNIGRANS MKII

4.000.000₫
BARCODE: MBscupltlab
SẢN PHẨM MÔ HÌNH NHỰA CÓ KÈM CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI, GIÚP CẢM GIÁC CẦM CỦA NGƯỜI CHƠI NẶNG VÀ THOẢI MÁI, THÍCH HỢP DÙM ĐỂ TRƯNG BÀY #GUNDAM #GUNPLA #TRITUE #re #dochoi
SẢN PHẨM MÔ HÌNH NHỰA CÓ KÈM CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI, GIÚP CẢM GIÁC CẦM CỦA NGƯỜI CHƠI NẶNG VÀ THOẢI MÁI, THÍCH HỢP DÙM ĐỂ TRƯNG BÀY #GUNDAM #GUNPLA #TRITUE #re #dochoi