Bộ mô hình MG 1/100 CHAR'S GELGOOG ver.2.0

1.250.000₫
BARCODE: 4573102635716
Nhờ nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó mà MS-14S Gelgoog Ver.2.0 Char Custom - MG 1/100 đã mang tới một hình ảnh hoàn hảo hơn của chiến binh mạnh mẽ này. Các lớp chi tiết cơ khí, giáp trụ được thiết kế tỷ mỉ, điều chỉnh lại cho hợp mắt hơn. gundamstore

Nhờ nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó mà MS-14S Gelgoog Ver.2.0 Char Custom - MG 1/100 đã mang tới một hình ảnh hoàn hảo hơn của chiến binh mạnh mẽ này. Các lớp chi tiết cơ khí, giáp trụ được thiết kế tỷ mỉ, điều chỉnh lại cho hợp mắt hơn.

 gundamstore