Bộ mô hình lắp ráp MG 1/100 ∀ Turn A GUNDAM

999.000₫
BARCODE: 4543112505361
- MG 1/100 Turn A + Mô hình chưa được lắp ráp; bạn cần lắp theo sách hướng dẫn. + Chiều cao khi hoàn thành 18cm + Là mô hình Action: có khả năng thay đổi nhiều tư thế; trưng bày hoặc pose dáng chụp ảnh + Mô hình được lắp theo kiểu bấm khớp; không phải dùng keo dán. #gundam #gunpla #MG #1/100 #turnA gundamstore Nội dung 3
- MG 1/100 Turn A + Mô hình chưa được lắp ráp; bạn cần lắp theo sách hướng dẫn. + Chiều cao khi hoàn thành 18cm + Là mô hình Action: có khả năng thay đổi nhiều tư thế; trưng bày hoặc pose dáng chụp ảnh + Mô hình được lắp theo kiểu bấm khớp; không phải dùng keo dán. #gundam #gunpla #MG #1/100 #turnA gundamstore Nội dung 3