MG 1/100 GUNDAM F91 Ver.2.0 BANDAI

899.000₫
BARCODE: 4549660257516
Ngày phát hành: 19/05/2018 Tỉ lệ: MG 1/100 Đặc điểm: Phần cấu trúc ống bụng được thiết kế khá cầu kì, đặc biệt phần thân trước ngực thiết kế với đèn sáng màu trắng, tùy thuộc kết hợp với các base khác nhau. Theo trong bộ phim thì nhiệt xả cả MG F91 được xả theo đường ống bụng và ống balo phía sau khi ở chế độ di chuyển. Phần đầu được thiết kế mở rộng khuôn mặt nhưng không làm biến dạng đầu. Vũ khí: súng, bazoka, kiếm đôi, lá chắn chùm tia.
Ngày phát hành: 19/05/2018 Tỉ lệ: MG 1/100 Đặc điểm: Phần cấu trúc ống bụng được thiết kế khá cầu kì, đặc biệt phần thân trước ngực thiết kế với đèn sáng màu trắng, tùy thuộc kết hợp với các base khác nhau. Theo trong bộ phim thì nhiệt xả cả MG F91 được xả theo đường ống bụng và ống balo phía sau khi ở chế độ di chuyển. Phần đầu được thiết kế mở rộng khuôn mặt nhưng không làm biến dạng đầu. Vũ khí: súng, bazoka, kiếm đôi, lá chắn chùm tia.