30MS OPTION BODY PARTS TYPE G01 [COLOR A]

199.000₫
BARCODE: 4573102617927
30MS - Option Body Parts Type G01 - Color A - MS Bandai là part custom dành cho dòng mô hình 30 Minutes Sisters. Bạn có thể dễ dàng thay thế các mảnh giáp, trang bị với nhiều bộ 30MS hay 30MM khác nhau THÔNG TIN 30MS - OPTION BODY PARTS TYPE G01 - COLOR A - PHỤ KIỆN MÔ HÌNH 30MS BANDAI Phụ kiện cho mô hình. Series: 30 MINUTES SISTERS Sản phẩm chính hãng của Bandai Không bao gồm các set phụ kiện & mô hình khác.
30MS - Option Body Parts Type G01 - Color A - MS Bandai là part custom dành cho dòng mô hình 30 Minutes Sisters. Bạn có thể dễ dàng thay thế các mảnh giáp, trang bị với nhiều bộ 30MS hay 30MM khác nhau THÔNG TIN 30MS - OPTION BODY PARTS TYPE G01 - COLOR A - PHỤ KIỆN MÔ HÌNH 30MS BANDAI Phụ kiện cho mô hình. Series: 30 MINUTES SISTERS Sản phẩm chính hãng của Bandai Không bao gồm các set phụ kiện & mô hình khác.